Obaveštenje za stanare 30D

Blog Single

Poštovani stanari,

Obraćamo Vam se povodom situacije sa iskapavanjem masnoće u ulazu vaše zgrade, a po odgovornosti restorana Theta.

Na osnovu informacija koju smo dobili usmenim putem od strane menadžmenta restorana Theta, obaveštavamo vas da će se radovi na sanaciji uzroka iskapavanja realizovati tokom vikenda, a u periodu kada kuhinja restorana ne bude radila, s obzirom da se radi o odžaku.

Menadžment Thete je tom prilikom istakao da radovi na sanaciji neće prouzorokati stvaranje buke, te da će se sanacija posledica u ulazu vaše zgrade relizovati o njihovom trošku.

City Facility