Povezivanje liftova sa portirnicom

Blog Single

Poštovani stanari,

Upravo smo dobili informaciju od izvođača radova da će sutra 05.06.2020.godine vršiti povezivanje liftova sa portirnicom kako bi u slučaju zaglavljivanja isti bio upoznat sa događajem. Zbog navedenih radova u toku sutrašnjeg dana doći će do kraćeg isključivanja liftova.  

City Facility