Obaveštenje o rezultatima fizičko-hemijske analize vode u naselju Sun city

Blog Single

Поштованa,

 

Служба санитарне контроле воде је 04.09.2020. извршила узорковање воде на адреси Јурија Гагарина 30в. Резултати физичко-хемијске анализе покaзују да је узорак у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Резултати микробиолошке анализе ће бити завршени у среду 09.09.2020, о чему ћете бити накнадно обавештени.

 

Срдачан поздрав,

ЈКП Београдски водовод и канализација