Obaveštenje BVK o rezultatima analize vode u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti pijaće vode

Blog Single

Поштовани,

 

Служба санитарне контроле воде је 04.09.2020. извршила узорковање воде на адреси Јурија Гагарина 30в .Резултати физичко-хемијске и микробиолошке   анализе покaзују да је  узорак у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.